Hướng dẫn sử dụng các phần mềm, công cụ

Visible groups: All participants

DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Hướng dẫn đưa file slideshow tự chạy trên website 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn đưa bài làm lên website để thảo luận, giảng viên nhận xét 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn cài đặt và khai thác phần mềm trên điện thoại Andoid / IOS 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn tham gia thảo luận trực tuyến bằng zoom meeting 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn sử dụng website elearning 0 Tùng Nguyễn Danh
Quản lý Zoom Breakout Room 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn tạo tài khoản học viên, giảng viên 0 Tùng Nguyễn Danh
Hướng dẫn tạo SCORM bằng Isping up lên moodle 0 Tùng Nguyễn Danh