Site announcements

General news and announcements

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
5 suất cuối cho Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN cho nhân viên mới tuyển dụng 0 Tăng Khánh
Top 6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản 0 OCD Consulting
Tại sao phải số hóa tài liệu? 0 OCD Consulting
Khóa học Thực chiến tuyển dụng 0 OCD Consulting
Khóa học Cập nhật Luật lao động 2021 – các thay đổi và giải pháp cho doanh nghiệp 0 OCD Consulting
Khóa học Nghề Nhân sự 4.0 0 OCD Consulting
Chủ đề Lộ trình công danh Nghề Nhân sự, Học kỳ thực hành cho sinh viên AEP 0 OCD Consulting
Bộ ba linh hoạt - Cơ cấu, Định biên và Hệ thống lương - Sức sống cho DN trong thời đại dịch 0 Tăng Khánh
OOC cung cấp phần mềm KPI cho Nhiệt điện Bà Rịa 0 Tăng Khánh
OOC ra mắt phần mềm nhắn tin tự động hàng loạt digiiBOT 0 Tăng Khánh
Chương trình Đào tạo và thực hành Quản trị nhân sự tại doanh nghiệp cho sinh viên HRM của NEU 0 Tăng Khánh